Niečo o mne

Moje meno je Martina a som matkou dvoch deti (dcéra 15 rokov a syn 13 rokov). Obom deťom som sa mohla venovať celú dĺžku materskej dovolenky. Rada by som aj týmto spôsobom ponúkla svoje skúsenosti a láskavý vzťah k deťom rodičom, ktorí si to z dôvodu pracovného vyťaženia nemôžu dovoliť a radi by mali istotu, že o ich “zlatíčka” bude výborne postarané. Poskytujem starostlivosť o deti do 5 rokov. Po dohode je možné aj staršie. Z pohľadu komfortu Vašich detí odporúčam celodennú alebo poldennú starostlivosť. Samozrejme je možné sa dohodnúť aj na kratšiu dobu a podľa potrieb rodičov.

Pri starostlivosti o Vaše dieťatko ponúkam:

Kreativita a hravosť v prístupe k deťom


Rozvoj hrubej motoriky dieťaťa

Rozvoj schopnosti ovládať svaly hrubej motoriky sa týka veľkých svalových skupín ovládajúcich hlavu, ramená, ruky, chrbát, brucho a nohy. S rastom dieťaťa sa prirodzene rozvíjajú aj svaly hrubej motoriky, ale precvičovaním a posilňovaním svalov je možné proces rozvoja urýchliť a zlepšiť. Prostredie, v ktorom sa dieťatko pohybuje tento prirodzený proces ešte urýchľuje. Vhodné hry a aktivity stimulujú rozvoj hrubej motoriky ruka v ruke s individuálnymi potrebami dieťatka.

Rozvoj jemnej motoriky dieťaťa

Ovládanie jemnej motoriky je dokonalou súhrou nervového systému a svalov. Rozvoj jemnej motoriky si vyžaduje prostredie plné podnetov, ktoré budú precvičovať a podporovať svaly jemnej motoriky tak, aby sa tieto svaly rozvíjali podľa postupných rozvojových štádií a ruka v ruka s fyzickými možnosťami dieťaťa. Opakované precvičovanie svalov na jednej strane posiluje svaly a na druhej rozvíja mozog dieťaťa.

Rečový rozvoj dieťaťa

Rečou sa označuje schopnosť používať súbor signálov a kódov s cieľom vyjadriť myšlienky a pocity.Reč nám umožňuje chápať svet okolo nás, vyjadrovať naše myšlienky a pocity ostatným, zdieľať spomienky a tiež plány do budúcnosti. Na svet prichádzame s vrodeným pudom komunikovať.
Prvé štyri roky sú pre rozvoj reči a komunikácie skutočne kľúčové, a preto je veľmi dôležité, prirodzenou formou v dieťatku rozvíjať schopnosť komunikovať. V každej činnosti, ktorú s dieťatkom robíme máme šancu prispieť k rozvoju jeho reči tým, že mu budete komentovať, čo robíte, či už pri kŕmení, prebaľovaní, kúpaní, spievať pri zaspávaní, opisovať čo vidíte na prechádzke, spievať piesne a čítať rozprávky a samozrejme hovoriť, ako veľmi ho máte radi. Všetky tieto príležitosti sú dôležitým základom pre rozvoj reči a komunikácie.

Zachovanie každodenného režimu a zvyklostí dieťaťa

Rešpektujem zvyklosti a garantujem zachovanie každodenného režimu dieťaťa.

Rada by som pripomenula, že ak máte dieťa mladšie ako 3 roky, máte nárok na Príspevok na starostlivosť o dieťa. Príspevok je poskytovaný Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeho výška môže byť až 230,- EUR na jedno dieťa (podľa reálnych nákladov na starostlivosť).

Aj vďaka uvedenému príspevku na starostlivosť o dieťa si môžete túto službu dovoliť a mať istotu, že Vaše dieťatko je v bezstresovom prostredí a nie je nútené sa predčasne prispôsobovať inému režimu, ako je ten jeho. Ďalšou výhodou je fakt, že máte prehľad, čo Vaše dieťa konzumuje, lebo na jeho jedálniček máte priamy vplyv a tým máte istotu, že dieťa nekonzumuje slané, prípadne potraviny, ktoré nechcete aby jedlo. Nesporná výhoda je aj to, že každé dieťa má iný spánkový režim a je dobré, keď si ho do troch rokov vytvára samo, podľa individuálnej potreby. Každé dieťa má iný čas poobedného spánku. Takto môže plynulo pokračovať v režime, ktorý má naučený, a ktorý mu vyhovuje.

Moje vzdelanie

Kde nás nájdete?